Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2012

madlen
10:12
zatraciłam gdzieś resztki swojej indywidualności...

źle mi z tym!
Reposted byimasadclown imasadclown

November 25 2012

madlen
14:29
4211 db06
Reposted frombittersweetme bittersweetme viapsychora psychora

October 01 2012

madlen
13:48
madlen
13:46
madlen
13:44
madlen
13:43

I gdy jest już wreszcie przy tobie, chociaż jesteś zupełnie naga, chcesz - dla niego - rozebrać się jeszcze bardziej.
— Janusz Leon Wiśniewski
madlen
13:40
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
madlen
13:38
9569 931c
madlen
13:38
Pocantico Hills, New York, US
madlen
13:37

Sama chwila pożegnania nie jest wbrew pozorom najgorsza. Najgorszy jest ten czas po niej, kiedy uświadamiasz sobie, że coś bezpowrotnie znika z Twojego życia.

— 23:23
madlen
13:36
madlen
13:34
madlen
13:33
madlen
13:31
madlen
13:25
madlen
13:24
0487 fca0
madlen
13:22
madlen
13:22
madlen
13:22
Dobry pocałunek czujesz między udami.
http://generationikea.blox.pl/2012/07/Takie-buty-Olga-down.html
Reposted fromlluca lluca vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie
madlen
13:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl